Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015 08:53

Προκήρυξη μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας σχ.έτους 2014-2015,τμήματα 7,15,43,46,68,70,79(ΑΚΑΡΠΑ)

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)

 

Διαδικασία  διαπραγµάτευσης  µε  προκήρυξη  ανοικτού  διεθνή  δηµόσιου  διαγωνισµού  σε  ΕΥΡΩ  µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων  Α΄/θµιας  και  Β΄/θµιας  Εκπ/σης  χωρικής  αρµοδιότητας  Π.Ε.  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  για  το  σχολικό  έτος 2014    2015,  προϋπολογισµού 57.917,02ΕΥΡΩ,  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.13%πλέον  δικαιωµάτων προαίρεσης  ποσοστού 50%  και  αξίας 28.958,51  ΕΥΡΩ  µε  ΦΠΑ,  ήτοι  συνολικού  προϋπολογισµού 86.875,53ΕΥΡΩ (76.881,00  ΕΥΡΩ+ΦΠΑ13%)  (CPV  60130000  Υπηρεσίες  Ειδικών  Οδικών  Μεταφορών Επιβατών),για τα τµήµατα της αριθµ. 1297/10-03-2014  αρχικής προκήρυξης, για τα οποία οι προσφορές που  υποβλήθηκαν  κρίθηκαν  ως  απαράδεκτες  και  κρίθηκαν  άγονα-άκαρπα ,  ήτοι:7,15,43,46,68,70,79 (ΑΚΑΡΠΑ).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού

Email: v.kalotas@pste.gov.gr, Τηλ.:2231353318,53331,53348,53327  Fax:22313510, Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία,Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Β.Καλώτας

Μεταδεδομένα Ανάρτησης
  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 86875,53€
  • Τόπος: Φθιώτιδα
  • Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
  • Κατηγορία: Υπηρεσίες
  • Τύπος: Μεταφορά μαθητών
  • Ημ/νία έκδοσης: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015
  • Ημ/νία λήξης: Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015
  • Αρ. Πρωτ.: 25178/970/20-02-2015
  • Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 27919/169/27-02-2015
Διαβάστηκε 562 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 19 Μαΐου 2015 09:56