• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1096 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\134801,90€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια \Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020 \Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020 \Ω8ΠΥ7ΛΗ-ΡΥΙ \80519/2430
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\900000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά \Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020 \Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 \6ΣΡ57ΛΗ-Ρ7Ι \80922/2448
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\1500000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 06 Μαΐου 2020 \Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020 \ΨΛ477ΛΗ-75Κ \75488/2280
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(2 ψήφοι)
\73904,00€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 06 Μαΐου 2020 \Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 \6Θ8Φ7ΛΗ-38Ψ \77824/1191/04-05-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\73904,00€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 06 Μαΐου 2020 \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 \62ΩΘ7ΛΗ-ΓΞΕ \77823/1190/04-05-2020