• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1151 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\3616736,71€ \Εύβοια \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 \Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 \20PROC007052355 2020-07-02 \142832/4292/20-07-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2638075,05€ \Εύβοια \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 \Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 \20PROC007041916 2020-07-1 \141536/4255/17-07-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\300000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 \Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020 \ΨΚΠ37ΛΗ-8ΛΛ \139099/7728
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\800000 \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 \Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 \ΨΟΦΜ7ΛΗ-Φ7Ρ \138742/2529
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\680403,89€ \Βοιωτία \Διεθνής \Υπηρεσίες \Καύσιμα - Λιπαντικά \Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020 \Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020 \ΨΞ027ΛΗ-9ΕΣ \133294/3510