• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1151 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\930000,00€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 \Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2020 \ΩΔΕΝ7ΛΗ-3Φ9 \143683/2184/20-7-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\302912,01€ \Εύβοια \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 \Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 \20PROC007062967 2020-07-20 \144143/4320/21-07-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\750000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 \Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020 \6ΑΩΗ7ΛΗ-Υ76 \144136/8014
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2000000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 \Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020 \ΨΔΩΒ7ΛΗ-846 \141944/7926
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 10:51

Ανάπλαση Παραλίας Αμάρυνθου

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\1280000,00 € \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά \Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 \Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 \6Χ4Ι7ΛΗ-Π2Δ \143728/4459