• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1205 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\187000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 \Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2020 \Ω51Ο7ΛΗ-Τ4Ω \207360/12243/07-10-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\620000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 \Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2020 \Ω9ΔΧ7ΛΗ-ΨΙΠ \208970/12309
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\560000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020 \Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2020 \60Δ77ΛΗ-137 \208963/12308
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\40159,74€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 \Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 \6ΒΖ77ΛΗ-2Φ9 \208994/3457/2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(4 ψήφοι)
\1800000,00 € \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 \Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 \ΨΒΦΓ7ΛΗ-ΞΝ0 \209621/3796