• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1096 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(4 ψήφοι)
\12683805,46 \Φθιώτιδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 \Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 \6ΙΜΚ7ΛΗ-1Σ2 \94477/3455
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2200000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 \Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 \ΩΔΓΥ7ΛΗ-ΚΝ8 \93653/5033
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2100000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 \Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 \Ψ7ΞΟ7ΛΗ-Π47
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\53760,00€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οχήματα: ελαστικά \Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 \Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 \ΨΧ3Ν7ΛΗ-Λ8Ρ \92921/1409/22-05-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\74400,00€ \Βοιωτία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 \Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 \6ΥΕΒ7ΛΗ-ΞΙ7 \92358/2447