• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1185 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\800000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 \Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 \Ω6087ΛΗ-ΥΧ4 \212910/6786
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\800000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 \Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2020 \ΩΜ867ΛΗ-Ι9Ψ \212904/6785
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\73999,84€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020 \Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 \91Ο37ΛΗ-Χ7Ζ \213874/3873
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\24000,00€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Κτίρια \Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020 \Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2020 \6ΟΚ77ΛΗ-ΛΤ7 \231067/6425