• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1203 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\90000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Μισθώσεις \Είδη εστίασης και κατασκήνωσης \Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015 \Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 \7ΦΝΠ7ΛΗ-705 \41927/1741/30-03-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(3 ψήφοι)
\6210360,50€ \Φθιώτιδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 \Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 \ΒΜ6Ε7ΛΗ-5Μ0 \1599/20-03-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\507000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια \Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015 \Τρίτη, 14 Απριλίου 2015 \75ΤΦ7ΛΗ-Α6Ζ \36214/1035/17-03-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\339647,88€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Μελέτες \Οδοποιΐα, Τοπογραφικά, Περιβαλλοντικά, Υδραυλικά \Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 \Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015 \6ΛΡΓ7ΛΗ-14Κ \39530/1153/23-03-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\300000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 \Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 \7ΕΦΞ7ΛΗ-Τ7Τ \38199/1167/19-03-2015