• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1185 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\217076,98€ \Έδρα Π.Σ.Ε. \Ανοικτός \Προμήθειες \Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός \Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2015 \Τετάρτη, 08 Απριλίου 2015 \32256/1953/09-03-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\126321,00€ \Έδρα Π.Σ.Ε. \Ανοικτός \Προμήθειες \Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός \Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2015 \Σάββατο, 04 Απριλίου 2015 \30261/1195/04-03-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\86875,53€ \Φθιώτιδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 \Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015 \25178/970/20-02-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\90000,00€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Μισθώσεις \Κτίρια \Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 \Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015 \Ψ4ΧΙ7Λ-9Β7 \25444/1038/24-02-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\35670 \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Κτίρια \Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 \Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 \ΩΠΠΒ7ΛΗ-ΝΥ0 \25456/1041/24-2-2015