• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1203 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\32211,33€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 \Τρίτη, 26 Μαΐου 2015 \6ΨΟΞ7ΛΗ-524 \221/28-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\6503,60€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 \Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 \2163/30-4-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\19000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 \Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 \2147/29-4-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\211836,41€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Γεωτεχνικά \Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \ΩΖΧΧ7ΛΗ-ΔΔΒ \5295/22-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\47553,97€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Γεωτεχνικά \Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 \Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015 \7ΦΠΧ7ΛΗ-ΩΨΜ \5169