• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1203 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2380,75 \Βοιωτία \Ανοικτός \Μισθώσεις \Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά \Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 \Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015 \7ΙΜ27ΛΗ-1ΝΖ \7611/20-5-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\30000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Κτίρια \Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 \Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 \ΩΑΡΛ7ΛΗ-Τ1Τ \67286/2474/19-9-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\12500,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015 \Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 \611Π7ΛΗ-ΥΗΝ \66199/2458
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1650313,91€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Μελέτες \Οδοποιΐα, Ηλεκτρομηχανολογικά, Στατικά, Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά, Γεωλογικά, Υδραυλικά \Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 \Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2015 \7Π0Ι7ΛΗ-9Λ2 \59678/1801
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\103536,97€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 \Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015 \Ω0ΨΘ7ΛΗ-ΜΜΑ \57335/2163/30-04-2015