• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1128 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\4811,40€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Μισθώσεις \Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \7Ι1Α7ΛΗ-3ΩΣ \16104/2014/21-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\100553,78€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 \Τρίτη, 19 Μαΐου 2015 \77Η17ΛΗ-ΒΥΗ \50453/1910/20-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(12 ψήφοι)
\6394855,59€ \Εύβοια \Διεθνής \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015 \Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 \46076/1906/07-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\62000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 \Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 \Ω0Ψ57ΛΗ-ΞΞΙ \50474/1911/20-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\467630,00€ \Φθιώτιδα \Διεθνής \Προμήθειες \Καύσιμα - Λιπαντικά \Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 \Τρίτη, 26 Μαΐου 2015 \Ω0497ΛΗ-Ρ3Ω \48852/1979/15-04-2015